De dierenartsenpraktijkABOUT HORSES AND VITAMINES + TWYDIL+ PRODUCTS

TRADITIONAL FEED DOES NOT PROVIDE THE VITAMINS THAT A HORSE NEEDS TO PRODUCE AND MAINTAIN HIGH PERFORMANCE

THERE ARE TWO LEVELS OF REQUIREMENT :

*THE VITAL NEEDS : WITCH ARE THE MINIMUM AMOUNT OF EACH VITAMIN NECESSARY TO MAINTAIN 95% OF HORSES IN GOOD HEALTH

* THE OPTIMUM NEEDS : REQUIRED TO BRING THE HORSE TO AND MAINTAIN IT, AT ITS MAXIMUM POTENTIAL.

* FAT SOLUBLE VITAMINS
These are vitamines A, D3, E, K soluble in fats and oils
If they are not needed for immediate use, they can be stored in fatty tissues and fatty contents.* WATER SOLUBLE VITAMINS

those are 10 other vitamins : B1 B2 B6 NIACIN PANTOTHENIC ACID BIOTIN FOLIC ACID B12 CHOLINE ASCORBIC ACID

They are fully or partially soluble in water.
They are NOT retained in the animal body for more than 24-48 hours.
A DAILY SUPPLY IS THEREFORE ABSOLUTELY NECESSARY

DOEL : ORAAL SUPPLEMENT TER STIMULATIE VAN DE ERYTROCYTAIRE FUNCTIE

INDICATIE : ELK PAARD DAT EEN BLOEDTONICUM NODIG HEEFT
PAARDEN MET BLEKE MUCOSAE EN ALGEMENE ZWAKTE


100% DOPING NEGATIEF

DOSIS GEDURENDE 10 DAGEN TE GEVEN


VERPAKKING : FLESSEN VAN 1 LITER / TUBES VAN 60ML

TWYDIL HEMATINIC 1 LITER

KRACHTIG BLOEDTONICUM

DOPING NEGATIEF


TWYDIL MINERAL COMPLEX

DOEL : smakelijk en bio-beschikbaar mineraal supplement met drie calciumbronnen, zodat de ideale Calcium:Phosphor ratio bereikt kan worden

Indicatie : voornamelijk voor groeiende paarden, vanaf spenen , en zeer speciaal voor volbloeden gedurende de kritische periode van 6 maand tot 18 maanden
Voor 2 jarige paarden (volbloeden) gedurende de eerste 6 maanden van de training


100% DOPINGVRIJ

DRACHTIGE MERRIES : 4 SCHEPJES/DAG GEDURENDE DE LAATSTE 3 MAAND VAN DE DRACHT

VEULENS EN JAARLINGEN : 2 TOT 4 SCHEPJES / DAG

VOLWASSEN PAARDEN : 4 SCHEPJES / DAG

TWYDIL VIGORADE

geeft extra energie en brengt de paarden vlug terug in conditie
Stimuleert musculaire ontgifting , geinduceerd door inspanning(afbraak van melkzuur en oxydanten die vrijkomen bij spierinspanning)

DOEL : PAARDEN VOORBEREIDEN VOOR SPECIFIEKE COMPETITIE

ANTI-DOPING CERTIFICAAT : KAN GEBRUIKT WORDEN TOT OP DE DAG VAN DE COMPETITIE

GEBRUIK : 1 ZAKJE / DAG GEDURENDE DE LAATSTE 10 DAGEN VOOR COMPETITIE


TWYDIL MUCOPROTECT

DOEL : HELPT DE NATUURLIJKE AFWEER VAN HET LICHAAM ONDERSTEUNEN

INDICATIE : IN GEVAL VAN VERKOUDEN/ RODE, GESTUWDE MUCOSAE / VERMOEIDHEID / TEKORT AAN ENERGIE

NIET GEBRUIKEN BINNEN DE 48 UUR VOOR COMPETITIE !!!

DOSIS : 1 ZAKJE VAN 50 GR PER DAG OVER HET VOEDER GEDURENDE 10 DAGEN

TWYDIL RACING 3KG 10KG

EEN IDEAAL SUPPLEMENT VOOR TOP SPORT PAARDEN
STERK GECONCENTREERD IN VITAMINES, SPORENELEMENTEN, AMINOZUREN EN MAGNESIUM.

VOOR PAARDEN IN INTENSIEVE TRAINING EN COMPETITIE

OFFICIEEL GECERTIFICEERD DOPINGVRIJ

DOSIS
______

1 SCHEPJE / DAG

ECHOGRAFISCH DRACHTONDERZOEK PAARD

Voor het ECHOGRAFISCH DRACHTONDERZOEK VAN MINIATUURPAARDEN hebben we een speciale sonde ontwikkeld , waarme we intra vaginaal echografisch onderzoek kunnen doen, zonder al te veel last te berokkenen voor de merrie.Dr. Vet. De Cuyper Yves N2580

WIJ VOLGEN ZOVEEL MOGELIJK POST UNIVERSITAIRE CURSUSSEN : "PUO" AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GENT OM ZO UP TO DATE MOGELIJK TE BLIJVEN EN WAAR NODIG WERKEN WE NAUW SAMEN MET KLINIEK DE BOSDREEF EN DE FACULTEIT DIERGENEESKUNDE GENT.


Wij bieden U voor uw paarden de volgende diensten aan :


- VRUCHTBAARHEIDSBEGELEIDING MERRIES : uw merrie wordt opgevolgd via echografie tijdens de hengstigheid en volgens uw wensen geinsemineerd met vers, gekoeld of diepvriessperma
Dit kan ter plaatse gebeuren of uw merrie kan tijdelijk bij ons verblijven
Alle onderzoeken gebeuren in een speciaal ontworpen voelbox , waar de merrie veilig kan onderzocht worden.

- KRAAMKLINIEK VOOR MERRIES : elke fokker wilt het beste voor zijn drachtige merrie, zeker als de geboorte nadert!
U kunt bij ons terecht om uw merrie op een veilige en geassisteerde manier te laten veulenen.
De paarden staan onder permanente bewaking via verschillende systemen : CAMERABEWAKING : continu volgen van de merries via monitor
GEBOORTEMELDER : geeft alarm als merrie gaat liggen om geboorte in te zetten
TEMPERATUUR METING via intravaginale sonde die temperatuurwaarde regelmatig doorgeeft aan de computer en ongeveer een half uur voor de geboorte alarm slaat.

Wij gebruiken al onze ervaring zowel als fokker en als dierenarts om de geboorte van de veulen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Ook na de geboorte krijgt uw veulen alle nodige zorgen toegediend, zoals navelontsmetting, antitetanos inspuiting, collostrale producten, ... en wordt er daags na de geboorte bloed genomen om de gehalten aan antistoffen te meten en indien deze te laag zijn wordt er onmiddelijk intraveneus hyper immuunserum toegediend.

- Kunstmatige inseminatie
- Vers gekoeld sperma
- Diepvriessperma
- Algemene geneeskunde paard
- Tandverzorging
- Vaccinaties griep, Tetanus, Rhinopneumonie, Droes, ...
- Castratie hengsten
- Plaatsen microchip en registratie
- Chirurgie navelbreuk
_....

Wij werken heel nauw samen met een gespecialiseerde hoefsmid om al uw problemen i.v.m. hoefbeslag professioneel te benaderen.
 
Steeds bereid tot nadere uitleg,
Dr. Vet. De Cuyper Yves

0496.250.377
yves.decuyper@telenet.be

Zand in darmen?

Paarden kunnen tijdens het grazen zand mee binnenkrijgen.
Zand wordt echter niet verteerd en ook niet volledig uitgescheiden.
Het kan zich ophopen in de darmen waar het de opname van voedingsstoffen bemoeilijkt, waar het de darmwand irriteerd en waar het in de slechtste gevallen een verstopping kan veroorzaken van de darm met koliek als gevolg.

TEST : U lost 5 à 6 mestballen op in een emmer water.
Als u het water na 1 uur afgiet en er blijft een laagje zand over ( 1 eetlepel is reeds voldoende) , dan is de kans reel dat de hoeveelheid zand in de darmen aanleiding zou kunnen geven tot verstopping.
Het is dan raadzaam om contact op te nemen met uw dierenarts om geschikte producten toe te dienen op basis van PSYLLIUM

NIEUW !!! ALERTHEID GEBODEN

PAARDEN en WEST-NIJL VIRUS

West -nijl virus WNV is een door muggen overgedragen flavivirus en vormt een steeds belangrijkere ziektedreiging voor Europa.

WNV kan desastreuze gevolgen hebben zoals is gebleken bij uitbraken in de Verenigde Staten die werden veroorzaakt door een stam uit Europa afkomstig.

Uitbraken worden allen veroorzaakt door type 1.

Overdracht wordt veroorzaakt door vrouwelijke muggen, genus CULEX, die veel voorkomen in Europa.

Trekvogels brengen het virus over uit Afrika en de overdrachtscyclus wordt in Europa over het algemeen in stand gehouden door streekvogels zoals zangvogels.

seizoensgebonden incidentie : kenmerkende piekactiviteit is van juli tot en met oktober.
.
Klinische verschijnselen bij paarden :
Incubatieperiode : tussen 3 en 15 dagen
KOORTS/ ALGEMEEN VERLIES VAN EETLUST EN DEPRESSIE/
NEUROLOGISCHE VERSCHIJNSELEN :
ZWAKTE VAN DE ACHTERSTE LEDEMATEN VAN ONGECOORDINEERDHEID TOT VERLAMMING
SLECHTZIENDHEID
ATAXIE
HOOFD LATEN HANGEN
DOELLOOS RONDDWALEN
CONVULSIES
DYSFAGIE
RONDJES LOPEN
OVERPRIKKELBAARHEID
COMA
10% VAN DE PAARDEN BESMET MET WNV ONTWIKKELEN NEUROLOGISCHE STOORNISSEN DIE IN VERBAND WORDEN GEBRACHT MET ENCEFALITIS(ONTSTEKING VAN DE HERSENEN)
STERFTE CIJFER ONDER DE KLINISCH GETROFFEN PAARDEN LOOPT UITEEN VAN 20% TOT 57%

DEFINITIEVE DIAGNOSE(BLOEDTEST OF RUGGEMERGPUNCTIE) IS NOODZAKELIJK OM ANDERE ZIEKTES MET SOORTGELIJKE NEUROLOGISCHE VERSCHIJNSELEN UIT TE SLUITEN
RABIES/EHV/ANDERE VORMEN VAN ENCEPHALITIS
ZOOGDIEREN KUNNEN OVER HET ALGEMEEN GEEN INFECTIEBRON BETEKENEN VOOR MUGGEN OMDAT HET VIRUSGEHALTE IN HET BLOED TE LAAG IS, ITT BIJ VOGELS.
..
LAAT UW PAARDEN VACCINEREN
____________________________________________________________

VANAF 6 MAAND LEEFTIJD 1STE VACCIN
HERHALEN NA 3-5 WEKEN
ERNA JAARLIJKS
BESCHERMING TEGEN WNV 3 WEKEN NA DE PRIMAIRE VACCINATIE TTZ MIN 6 WEKEN NA EERSTE VACCINATIE

VACCIN IS VEILIG VOOR DRACHTIGE EN LACTERENDE MERRIES
----------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL NAAR AANLEIDING VAN DE INTRODUCTIEVERGADERING VOOR WNV VACCIN GEORGANISEERD DOOR FORT DODGE BIJ Q&C STABLES TE SINT-NIKLAAS.
PAARDENTRANSPORT FRANCIS TEL : 0032479292317_________


VOOR AL UW PAARDENTRANSPORT KUNT U OP ONS ERVAREN TEAM BEROEP DOEN
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
24 / 24 UUR 7/7
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

LOKAAL DRINGEND TRANSPORT VB NAAR KLINIEK

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PAARDENTRANSPORT NATIONAAL EN INTERNATIONAAL

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°BIJ HET BEGIN VAN HET VEULENSEIZOEN ....

VROEGTIJDIGE UIERVORMING BIJ DRACHTIGE MERRIES

KLINISCHE BENADERING

UIERVORMING VOOR DAG 300 VD DRACHT KONDIGT MEESTAL EEN NAKENDE ABORTUS AAN.
PREMATURE INDUCTIE V LACTATIE WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN PLOTSE VERANDERING VAN CONCENTRATIE IN CIRCULERENDE STEROIDE HORMONEN.
5 ALFA PREGNANE
ESTRONE SULFATE
PRECURSOREN VAN BEIDE HORMONEN IN FOETALE GONADEN VOOR ESTROGENEN EN IN FOETALE BIJNIER VOOR PROGESTAGENEN
BEIDE WORDEN GEPRODUCEERD IN DE PLACENTA
TOT NU WEET MEN NIET WAT DE BETEKENIS IS VAN DE ZEER HOGE ESTROGEEN CONCENTRATIE IN DE CIRCULATIE VAN DRACHTIGE MERRIES.
PROGESTAGENEN DAARENTEGEN WORDEN ALGEMEEN AANVAARDT ALS ESSSENTIEEL VOOR DE INSTANDHOUDING VAN DE DRACHT.
5 ALFA PREGNANE CONCENTRATIE BEPALING IS ZEER DUUR EN DAAROM BEPAALD MEN ENKEL DE PROGESTERON CONC.
FOETALE BIJNIER PRODUCEERD PROGESTERON EN DEZE WORDT IN DE PLACENTA OMGEZET TOT 5 ALFA PREGNONE
BIJ DE NORMALE MERRIE IS ER GEEN PROGESTERON IN CIRCULATIE GEDURENDE DE LAATSTE MAANDEN VAN DE DRACHT
GEDURENDE DE LAATSTE PAAR WEKEN VAN DE DRACHT , WANNEER DE MEESTE MERRIES EEN FUNCTIONELE UIER ONTWIKKELEN, STIJGEN DE MATERNALE PROGESTAGEEN CONCENTRATIES STERK WAARSCHIJNLIJK TGV EEN VERHOOGDE PRODUCTIE VAN PRECURSOREN IN DE MATURISERENDE FOETALE BIJNIEREN.
ENKELE UREN TOT DAGEN VOOR DE EIGENLIJKE GEBOORTE VAN EEN NORMAAL VEULEN VERTONEN DE MATERNALE PROGESTAGEEN CONCENTRATIES EEN ACUTE STERKE DALING.
DE VERHOGING VAN FOETALE CORTISOLCONCENTRATIES SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL IN HET TRIGGEREN VAN DEZE DALING.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FOETALE EN / OF PLACENTALE ZIEKTE ZORGT VOOR EEN DISRUPTIE IN DE SYNTHESE VAN STEROIDE HORMONEN
IN HET ALGEMEEN ZULLEN MERRIES MET EEN KLINISCHE EVIDENTIE VAN PLACENTITIS HOGERE PROGESTERONCONC EN LAGERE ESTROGEENCONC HEBBEN .
MEEST FREQUENT WORDT PROGESTERON OF ALTRENOGEST GEBRUIKT OM ABORTUS TE VOORKOMEN BIJ MERRIES MET PREMATURE UIERONTWIKKELING.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SOORTEN PLACENTA ZIEKTEN
_________________________
MEEST FREQUENT IS DE ASCENDERENDE PLACENTITIS MEESTAL VEROORZAAKT DOOR STREPTOCOCCUS EQUI SUBSP. ZOOEPIDEMICUS.
DE RELATIEVE OPPERVLAKTE VAN DE AANGETASTE PLACENTA IS MEESTAL ZEER BEPERKT EN IN TERMEN VAN NUTRITIONELE IMPACT OP DE ONTWIKKELENDE FOETUS IS DEZE RELATIEF INSIGNIFICANT.
DE DAARUITVOLGENDE ABORTUS KAN VERKLAARD WORDEN DOOR HET FEIT DAT DE INFECTIE ZICH NAAR DE FOETUS VERSPREID, ZIEKTE EN STERFTE VEROORZAAKT, OF DOOR EEN WIJZIGING IN PLACENTALE FUNCTIE .
NOCARDIOFORME PLACENTITIS KOMT NIET IN DE UTERUS VIA DE CERVIX, MAAR VIA HET BLOED VAN DE MERRIE EN BEHOORT OOK TOT DIT TYPE PLACENTAZIEKTE
_____________________________________________________________

EEN TWEEDE VORM IS DEZE WAARBIJ DE PLACENTA ZIEK WORDT TGV EEN FOETALE BACTERIAEMIE OF VIRAEMIE.
MEEST BEKENDE IS DE INFECTIE MET EQUINE HERPES VIRUS, WAAR HET VIRUS EEN FOETALE EN PLACENTAIRE ARTERITIS VEROORZAAKT.
VIRUS PASSEERT DE PLACENTA , GAAT VERMEERDEREN IN DE FOETUS EN GAAT VAN DAARUIT TERUG DE OMLIGGENDE STUCTUREN INFECTEREN.
INDIEN DE FOETUS NIET STERFT TGV DE VIRAEMIE ZAL DIT DAN VEROORZAAKT WORDEN DOOR DE HYPOXIE EN NUTRITIONELE TEKORTEN
VEROORZAAKT DOOR DE AANTASTING VAN DE PLACENTA.

_____________________________________________________________

DE DERDE VORM IS DEZE WAARBIJ DELEN VAN DE PLACENTA AFSTERVEN TERWIJL ANDERE DELEN VIRTUEEL GEZOND BLIJVEN.
VOORBEELD IS ALS EEN VAN DE TWEELINGEN STERFT IN DE TWEEDE HELFT VAN DE DRACHT.
IN DEZE GEVALLEN ZULLEN DE CONCENTRATIES AAN PLACENTALE PRODUCTEN (HOOFDZAKELIJK STEROIDALE HORMONEN) RADICAAL DALEN OP ZEER KORTE TIJD, HOEWEL DE RELATIEVE CONCENTRATIES GELIJK BLIJVEN.
HET ABORTEREN VAN DE FOETI IS WAARSCHIJNLIJK GETRIGGERD DOOR DE PLOTSE DALING IN PLACENTALE STEROID HORMOON OUTPUT, MEEST FEQUENT GEVOLGD DOOR DE EXPULSIE VAN EEN LEVENDE EN EEN DODE FOETUS.
_____________________________________________________________

EEN VIERDE VORM IS DEZE WAARBIJ DE FOETUS EN / OF DE PLACENTA BLOOTGESTELD WORDEN AAN SLECHTE UTERINE CONDITIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN MATERNALE ZIEKTE.
VB MERRIE MET ENTERITIS WAARBIJ TOXINES GEPRODUCEERD WORDEN, VIA PLACENTA DE FOETUS BEREIKEN EN DAAR VOOR FOETALE AATASTING ZORGEN.
IS DE FOETUS MEER DAN 280 A 300 DAGEN DAN ZAL DEZE CORTISOL PRODUCEREN EN UITSCHEIDEN OM ZO FOETALE MATURATIE EN DE PARTUS TE ACIVEREN.
DEZE VEUELEN OVERLEVEN MEESTAL GOED EXTRA UTERIEN.

al deze vormen van placenta dysfunctie hebben gemeen dat ze resulteren in inductie van lactatie en arbeid, waarschijnlijk door dezelfde hormonale wegen te volgen als deze bij de normale ad terme partus.
OPM ; DE MERRIE ZAL NIET STEEDS VOORAFGAAND PREMATUUR GAAN OPUIEREN, VB BIJ ACUTE STERFTE VAN DE FOETUS TGV EEN STRANGULATIE VAN DE NAVELSTRENG OF VRUCHTVLIEZEN;


KLINISCH ONDERZOEK
++++++++++++++

IN ALLE GEVALLEN VAN PREMATURE UIERVORMING MOETEN WE MASTITIS UITSLUITEN, ALSOOK OEDEEM TGV TRAUMA/INSECTEBETEN/SYSTEMISCHE AANDOENINGEN.
UITMAKEN OF ER EEN SYSTEMISCHE ZIEKTE IS BIJ DE MERRIE/WELKE AANDOENING? /
MERRIES DIE ABORTEREN TGV EEN INTRA UTERIENE PROBLEEM ZIJN ZELDEN ZIEK!
VAGINALE UITVLOEI TGV ASCENDERENDE PLACENTITIS? STAALNAME VOOR CULTUUR EN CYTOLOGIE VERZAMELEN V/H EXUDAAT
ECHOGRAFISCH ONDERZOEK VAN HET MEEST CAUDALE DEEL VAN DE UTERUS WAAR GEZOCHT WORDT NAAR VOCHTACCUMULATIE TUSSEN ENDOMETRIUM EN CHORION, PARTIELE SEPARATIE VAN DE PLACENTA EN /OF VERDIKKING VAN DE UTERO-PLACENTAIRE UNIT IN DIT GEBIED.

DD
UTERUSTORSIE
HEMORRHAGIE VAN DE BREDE LIGAMENTEN
HYDROALLANTOIS
HYDROAMMNION
GASTROINTESTINALE OORZAKEN VAN KOLIEK

ECHOGRAFIE VAN DE DRACHTIGE UTERUS
BIJ EEN AFGESTORVEN VRUCHT WORDEN ALLE POGINGEN OM DE DRACHT TE LATEN VERDER GAAN STOPGEZET.
BIJ AANWEZIGHEID VAN EEN LEVENDE VRUCHT WORDT VOORZICHTIG GEZOCHT NAAR EEN EVENTUEEL AFGESTORVEN TWEEDE VRUCHT
DIT IS ZEER MOEILIJK EN VRAAGT KENNIS EN GEDULD
ALS ER SLECHTS EEN VRUCHT GEVONDEN WORDT EN LEEFT, DAN ZOEKT MEN VERDER OM MOGELIJKE FOCALE LAESIES, ZOALS VOCHTOPHOPINGEN TUSSEN ENDOMETRIUM EN CHORION(VB ASCENDERENDE PLACENTITIS EN NOCARDIOFORME PLACENTITIS) OF PLAATSEN MET PLACENTALE LOSLATING.(MEESTAL BIJ INFECTIES OF GEVORDERDE PLACENTALE ZIEKTE)
INDIEN MOGELIJK NEMEN WE SERUM OM IN TE VRIEZEN OM EVENTUEEL LATER TE LATEN ONDERZOEKEN.


THERAPEUTISCHE BENADERING
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
FLUNIXINE MEGLUMINE GRIJPT IN OP DE RELEASE EN EFFECTEN VAN ONSTEKINGSMEDIATOREN DIE IN HET BLOED VAN DE MERRIE EN DE FOETUS AANWEZIG ZIJN.
INITIELE DOSIS VAN 1MG/KG INTRAVENEUS 2X/DAG
ERNA LAGERE ANTI-ENDOTOXINE DOSIS 0.25MG/KG IV 3X/ DAG
PENTOXIFYLLINE 7.5MG/KG ORAAL 3X/DAG
TMP/SULFAMETHOXAZOLE HEEFT EEN BREED SPECTRUM EN VERSPREID ZEER GOED NAAR HET INTRA UTERIENE MILLIEU DOORGEEN DE PLACENTA NAAR DE FOETUS.
DEZE MEDICATIE KAN GEDURENDE LANGERE TIJD TOEGEDIEND WORDEN DOORDAT DEZE EEN RELATIEVE LAGE TOXICITEIT VERTOOND.
25/30MG/KG 2X/DAG

PROGESTERON OF ALTRENOGEST
BIJ MERRIES IS HET PROGESTAGEN VAN DE LATE DRACHT WAARSCHIJNLIJK EEN 5ALFA PREGNANE? DIT IS EVENWEL THERAPEUTISCH NIET BESCHIKBAAR.
DE TRIGGER VOOR ACTUELE ARBEID BIJ DE MERRIE IS GEASSOCIEERD MET EEN PLOTSE STERKE DALING VAN DE PROGESTAGENCONCENTRATIE.


_________________________________________________________________________________________________________________________
BENADERING VAN EEN LOKOMOTORISCH PROBLEEM : OCD

OCD

INVLOED VAN MANAGEMENT MAATREGELEN OP PREVALENTIE VAN OCD
EXTRACT UIT CONGRES UITEENZETTING DOOR DR R. WEEREN LUIK 2008

Osteochondrosis(OC) is een aandoening die wereldwijd bekend en gevreesd is. Geschat wordt dat in Noord-West Europa jaarlijks 20.000 -25.000 veulens
geboren worden die OC zullen ontwikkelen in hun latere leven.

GENETISCHE INVLOED
OC is ongetwijfeld een polygenische aandoening met complexe overerving.
Vandaar dat selectieprocedures op termijn vaak minder succesvol zijn dan gehoopt.
Door het dynamische karakter van de aandoening kunnen hengsten die op driejarige leeftijd worden goedgekeurd , toch genetisch belast zijn.
Uitsluitend selecteren op basis van het radiografisch onderzoek van hengsten is dan ook niet voldoende om de prevalentie van OC te kunnen beperken.

BIOMECHANISCHE INVLOEDEN

Onze paarden worden steeds groter gefokt. Naast de toegenomen schofthoogte wordt ook steeds meer geselecteerd op slanke atletische paarden met relatief langere benen. Dit alles zorgt voor een wijziging en toename van de biomechanische belasting.

BEWEGING !!!!!!!!!!!!!!
Bij het pasgeboren veulen is de opbouw van kraakbeen over het gehele gewricht dezelfde. De weken en maanden die volgen zijn gekenmerkt door een zeer hoge kraakbeen turnover.
Tijdens deze "functional adaptation" fase verandert de structuur onder invloed van de biomechanische belasting.
Opmerkelijk is dat indien deze periode ten einde is, het geremodelleerde collageen netwerk onverandert blijft gedurende het ganse verdere leven.
Dit is te wijten aan de extreem lage turnover van kraakbeen collageen bij het volwassen paard.
Daarom is het van essentieel belang om zo goed mogelijk gebruik te maken van deze "functional adaptation".
Aangeraden wordt om veulens zo snel mogelijk na de geboorte ONBEPERKTE mogelijkheid tot WEIDEGANG te geven.

VOEDINGSINVLOEDEN
Koper is tot op heden het belangrijkste sporenelement waarvan een relatie met OC is aangetoond.
Het supplementeren van koper tijdens de dracht kan het voorkomen van OC beinvloeden.
Het energiegehalte van de voeding is een zeer belangrijke factor, vermits deze rechtstreeks gecorreleerd is met de groeisnelheid van het veulen.
Daarenboven zorgt de opname van gemakkelijk verteerbare koolhydraten voor een postprandiale hyperinsulinaemie.
Insuline en insuline-like growth factors hebben een direkt effect op de endochondrale ossificatie.
Het energiegehalte en de gemakkelijk verteerbare koolhydraten dienen zeer drastisch beperkt te worden bij veulens, daarnaast dient een voldoende opname van mineralen en sporenelementen verzekerd te worden.Hier volgt een kleine foto-reportage van de geboorte bij een miniatuurpaardje:DE NAGEBOORTE KOMT BEST BINNEN DE 2 A 3 UUR AF EN LIEFST NOG EERDER, CONTROLEER STEEDS OF DEZE INTACT IS EN OF ER GEEN AFWIJKINGEN OP TE MERKEN ZIJN.
DIT IS EEN WEEFSEL DAT GEDURENDE DE DRACHT HEEL BELANGRIJK IS MAAR EENS HET VEULEN GEBOREN MOET HET DUS ZO VLUG MOGELIJK UIT DE BAARMOEDER.


HIER IS HIJ DAN DREAM LOVER DEL ABADIA NA EEN DRACHT VAN MEER DAN ELF MAAND EN VELE ONRUSTIGE NACHTEN VOOR ONS


DREAM LOVER DEL ABADIA EEN UUR OUD !!

Bij ons kunt U terecht voor de huur van een GEBOORTEMELDER voor de bewaking bij de geboorte van uw langverwachte veulen.

U kunt ook een volledig nieuw toestel aankopen bij ons.

Er is keuze uit twee systemen, een systeem rechtstreeks verbonden met uw GSM, en een systeem draadloos verbonden met een alarm dat ook via een doorkiesapparaat uw GSM kan oproepen.

De systemen zijn van degelijke GALAGHER kwaliteit en ook voor de service kunt u op ons beroep doen.

EEN AANTAL RUIME BOXEN RESERVEREN WIJ VOOR UW DRACHTIGE MERRIES DIE BIJ ONS ONDER TOEZICHT KUNNEN VEULENEN.
ZE WORDEN VOORZIEN VAN EEN GSM BIRTH ALARM EN STAAN ONDER CAMERA TOEZICHT !
ONZE RUIME ERVARING STELLEN WIJ VOLLEDIG TER UWE DIENST OM UW MERRIE EEN ZO VLOT MOGELIJKE BEVALLING TE BIEDEN.
ENKEL CORRECT GEVACCINEERDE EN GECHIPTE PAARDEN KUNNEN TOEGELATEN WORDEN.

© Yeguada El Abadia / Comsa!